Pages - Menu

8/31/2015

#48 WE ARE ALL THE SAME

Večina ljudi se med sabo primerja. Druge ocenijo kot boljše ali slabše v primerjavi s sabo ali drugimi. Pogosti dejavnik primerjave je zunanjost. Ljudje opazujemo drug druge in razmišljamo in/ali komentiramo njihov tip telesne zgradbe, način oblačenja, pričesko, ličenje, obnašanje itd. Seznam je lahko neskončen. Redko kdo je takšen, ki tega ne počne. In edino tako je prav. Nihče nima pravice ocenjevati drugih po teh lastnostih. Pravzaprav ni nihče boljši in nihče slabši, ker smo si vsi med sabo zelo podobni. Žal so tudi teme pogovorov med ljudmi pogosto zgolj in samo o omenjenih stvareh. Več bi se morali pogovarjati o naših razmišljanjih, videnjih določenih stvari, ki se nam dogajajo, o naših občutkih in na sploh več o nas samih in naši osebni rasti in razvoju. Imamo se za zelo razvita bitja, pa tega žal ne dokazujemo prav pogosto.// A lot of people compare oneself with others. They judge other people as better or worse then they see themselves. The main factor of comparison is often appearance. We observe each other and thinking about or comment their body type, style, hairstyle, make up, behaviour and so on. This list can be endless. There are only few of people who don't do this. And only this way is right. Nobody has the right to evaluate other for these attributes. As a matter of fact no one is better or worse, because we are all the same.  Unfortunately, the talks between human beings are often strict and purely on these things. We have to think and talk more about our thoughts, different aspects of the same theme, about our feelings and in general about us and our personal growth and development. We think, we are highly developed creatures, but unfortunately this is not proving very often.8/25/2015

#47 BLACK SWIMSUIT

Poletje se poslavlja, vendar ga še ni povsem konec. Z zavedanjem tega izkoriščam še zadnje dneve za misel na morje in kopalke. Črne kopalke so nekaj najbolj osnovnega, podobno kot mala črna oblekica, črne hlače in črni salonarji. Klasični kosi, ki nam navadno pridejo prav. Kako izpadejo pa je seveda odvisno od modela. Narisane kopalke so moderne, nekaj med eno- in dvodelnimi. Upam, da letos ujamem še kak topel dan za skok v kopalke.// Summer is saying goodbye, but it's not completely over, yet. By being aware of that, I take advantage of the last days with thought to the sea and swimwear. Black swimsuits are some of the most basic wardrobe pieces, like the little black dress, black pants and black heels. Classic piece that usually get it right. How it looks is of course depending on the model. Drawn swimsuit is modern, something between one- and two-pieces swimsuit. I hope that I will catch at least one warm day to jump into swimwear this year.8/17/2015

#46 POSITIVE THINKING

Obstajajo ljudje, ki vedno razmišljajo pozitivno in obstaja druga skupina, ki pogosto vse vidi negativno. Sama sebe žal precej pogosto najdem v tej drugi skupini. To ni dobro ne zame niti za ljudi okrog mene. Osebe z večinoma negativnim razmišljanjem, si predstavljajo težave tam, kjer jih ni ali pa si predstavljajo težave večje, kot so v resnici. Pogosto vidijo negativne razplete situacij.  Po poslušanju nekaj TEDx govorov sem prišla tudi do spoznanja, da je veliko težje spremeniti negativno mišljenje v pozitivnega kot obratno. Obstaja pa rešitev. Če vsak dan razmislimo ali še bolje zapišemo dogodke, ki so se nam zdeli dobri in smo hvaležni za njih, lahko spremenimo svoje mišljenje in postanemo bolj pozitivni. Razlika je samo v tem ali gledamo na svet skozi črna očala ali pa raje posežemo po roza. Želim ti lep dan in ne pozabi biti pozitiven, saj dobro privlači dobro.// There are people who always think positive and there is another group of people, who often sees things negative. Unfortunately, I find myself quite often in the second group.  This is not good for me nor for people around me. People with mainly negative thinking, see problems anywhere and imagine problems bigger than they really are. They often see negative disentanglement of the situation.  After listening to a few TEDx Talks I realize it is much harder to change negative thinking into the positive than vice versa. But there is a solution. If we think about or even better to write down events every day, which we see as positive and we are grateful for them, we can change our thinking and become more positive. The difference is only in this whether  we are looking at the world through black glasses or pink one. Have a nice day and don't forget to be positive, because good attract good. 8/11/2015

#45 SUMMER VIBES

Poletja še ni konec, zato bo na vrsti še kakšna poletno obarvana objava. Je pa res, da ne morem več zanikati, da se poletje bliža koncu, čeprav bi to zelo rada storila. Počasi prehajamo v hladnejšo polovico leta. Če bi se dalo, bi se v tem času preselila v toplejše kraje. Mogoče pa bom nekoč imela to možnost.
Jeseni pa se upiram tudi z risanjem deklet v kopalkah. Z njimi pride spomin na plažo, toplo sonce, šum morja in škržatov. Če bi bilo možno bi te občutke shranila v majhno stekleničko in vedno, ko bi pogrešala ta del leta, bi enostavno odprla stekleničko in prisluhnila. Najbrž bi se moja steklenička hitro spraznila.The summer is not over yet, so that's why there are still going to be some summer posts on my blog. It is true, I can't deny anymore, the summer will be over soon, although I like to do this. We are getting slowly in the fresher half of the year. If I could, I would love to move to warmer places on Earth. Someday I might have opportunity to realize that wish.
I resist to autumn with drawing girls in swimming suits. With that kind of illustration I can get back the memories of the beach, warm sun, sound of sea and cicadas. If it is possible, i will collect this feelings into the bottle and always, when I will miss those times, I will simply open it and listen to them. My bottle would be probably empty soon.