Pages - Menu

2/22/2015

#6 MORNING THOUGHTS

Zgodnje jutro, zeleni čaj in razmišljanje. Verjamem, da vsi predstavljamo eno, smo skupaj eno, hkrati pa je vsak posameznik sam zase. Vsakdo izmed nas mora narediti spremembo pri sebi, da bo dobro za vse skupaj. Pot do spremembe sta za začetek ljubezen in veselje, ki ju čutimo sami in ju oddajamo ljudem, ki nas obkrožajo. Zagotovo ostali to tudi začutijo. Prvo je torej potreben premik pri sebi, sledi premik pri drugih. Ljubezen do sebe in drugih je zelo širok pojem. Ni mišljen zgolj v ozkem pomenu, v smislu ljubezni med dvema zaljubljencema ali med ožjimi družinskimi člani. Ljubezen je lahko mnogo širša. Ljubezen je, ko se ob pozdravu drugemu iskreno nasmehnemo, ljubezen je, da smo pošteni in iskreni tako do sebe kot do drugih, ljubezen je, da ravnamo v skladu z naravo, da se zavedamo, da bo to zagotovo tudi prostor življenja naših zanamcev in je pomembno, kakšnega jim prepustimo, je ljubezen do vseh živih bitij, ne samo ljudi in najbolj prisrčnih hišnih ljubljenčkov ipd. Vsakdo je tu z namenom, ki ga mora poiskati sam in ga poskusiti uresničiti. Morda ni vedno lahko in se na začetku nekajkrat zmotiš. Nič zato, ne smemo obupati. In namen zagotovo ni škodljiv ne za nas same, ne za druge, ni kapitalistično usmerjen in ni nemogoč. Krog se tako sklene, več ljubezni in veselja, ki oddajamo, več ju prejemamo. To je zanimiv zakon narave, ki vedno deluje.// Early morning, green tea and thinking. I believe that we all (together) are one, but at the same time each of us is a unique entity. Each of us should first change him/herself so that it will be good for all other people. The path to change lays in love and hapiness, which we feel ourselfs and consequently we spread this two feelings among people around us. For sure others feel this also. So, firstly you need to change yourself, and then others will follow. Love to yourself and the love to others is not the same thing. It is not meant like love between two lovers or love between close family members. Love can be a much wider thing. Love is when we smile to others when we greet him/her, love is that we are honest and sincere to ourself and others, love is when we act in harmony with the nature, being counscious that the nature will be a place to live for our descendants and it is important in what condition we leave this place, love is also love for all living creatures, not only people and the cutest pets that we have and so on. Everyone is here with some purpose, which it has to be found and tried to be realized. The path of finding and realizing is not always easy. And you can also make mistakes at the begining. But the important thing is that you never give up. And of course our own purpose is not harmful for ourselfs, neither for others and is certainly not capitalistic oriented and also not imposible. The circle is closed. The more love and hapiness that we transmit, the more love and hapiness we get. This is an interesting law of nature which always works. 


2 comments:

  1. Dobro napisano, imam tudi sam dost podobno razlago o tem :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hvala za komentar. Predvsem me veseli, da nas je več podobno mislečih:)

      Delete