Pages - Menu

5/06/2015

#27 LIPS

Ustnice so zelo pomemben del telesa oziroma obraza. Preko njih izdajamo več kot bi hoteli. Rahel trzljaj ustnic lahko pomeni laž, droben posmeh, nejevero, strah … S pomočjo ustnic oblikujemo glasove, preko njih besede. Z ustnicami pletemo mrežo poljubov po drugi osebi. Z njihovo pomočjo oblikujemo krepke poljube ali pa povsem nežne in lahke kot sapica vetra. Z intenziteto zopet prenašamo neko sporočilo. Ustnice lahko naličimo, da še poudarimo njihovo moč. Ustnice so tako različne, kot smo različni ljudje. Niti dve osebi nimata enakih. Tudi risanje čim bolj realističnih ustnic ni preprosto opravilo. Vanje lahko vložiš veliko časa in truda. Pa vendar, ko jih pogledaš, ko misliš, da si že končal, bi jih lahko še popravljal v neskončnost.  // Lips are an important part of the head and face. With them we show more than we want. Slight twitch of the lips can mean a lie, tiny derision, disbelieve, fear … With lips we are creating phonemes and with them words. With lips we are knitting a net of kisses on the other person. With the help of them we are creating vigorous kisses or entirely tender and soft kisses like breeze. With changing the intensity we are transmitting different messages. We can embellish them with a make up, to stress their power. Lips are as different as we are. Not even two people have the same lips.  To draw some realistic lips is not an easy task. You can put in a lot of time and effort. But yet, after a final gaze, when you think that you have finished it, you can still improve it to infinity. No comments:

Post a Comment