Pages - Menu

6/01/2015

#34 LAST DAY OF MAY

Danes je zadnji dan mojega najljubšega meseca. Ob koncu maja vedno čutim neke vrste žalost. Res je, da prihaja pravo poletje, pa vendar se končujejo dnevi, ki so meni najljubši. Samo v tem času je narava tako polna življenja. Zjutraj se oglašajo ptiči, čez dan in proti večeru je v ušesih glasba murenčkov, ponoči pa nastopi poseben mir. Ne znam povedati, vendar sem v tem času resnično zaljubljena vanjo in hkrati čutim veliko hvaležnost, da lahko živim v tem čudovitem prostoru. Včasih je težko opisati svoje občutke, ampak, ker so resnični, upam, da se jih čuti skozi zapisane besede. Zadnje čase pa mi daje veliko za misliti tudi dejstvo, da čas beži z neomejeno hitrostjo. Dnevi, tedni in meseci gredo mimo, za njimi pa ostajajo zgolj spomini. Težko je živeti v trenutku, ker le-ta mine tako hitro. Ravno zaradi tega se mi zdi pomembno, da preživljamo kakovosten čas. Pri tem imam posebej v mislih prosti čas. Včasih ga rada preživljam v samoti, včasih pa v ožji družbi, v družbi, ki mi pomeni največ – moji družini in ob nekaterih drugih ljudeh, ki so mi zelo blizu. Proste dni rada izkoristim od zgodnjega jutra naprej. Zjutraj mi paše biti sama s sabo, s svojimi mislimi in občutki. V tem času tudi rada začutim naravo okoli sebe, jo občudujem, ji prisluhnem in zgolj uživam v danem trenutku. Čez dan navadno postanem bolj družabna, saj se rada več pogovarjam. Prosti dnevi mi vlijejo veliko energije in me nekako izpolnjujejo. Najlepše je živeti mirne dni. Želim si, da bi jih bilo veliko.// Today is the last day of my favorite month. Every year at the end of May I feel some kind of sadness. It is true that the summer is starting, but at the same time that means the end of my favorite days. The nature is so vivid and full of life only at this time of the year. At morning there are birds singing, during the day and at the afternoon we can listen to the songs of crickets and at the night time special peace occurs. I can't describe with words, but I am really in love with nature during that time and I feel a great gratitude that I can live in this beautiful space. Sometimes it is not easy to describe our own feelings, but because they are real, I hope you can feel them through the written words. I'm thinking recently a lot about the fact, that the time is passing by with unlimited speed. Days, weeks and months are passing by really fast leaving behind only the memories. It is hard to live in the moment when it is over so fast. Because of that I find it important to live a quality time. I mean especially  the free time. I like to be with my own sometimes and sometimes with my narrower company, in company who means the most to me – my family and some other people with who I am really close to. I like to make good use of free days from the morning ahead. At mornings I like to be on my own, with my thoughts and feelings. At that time I like to feel the nature around me, admire it, listen to it and just enjoy the given moment. During the day I become more sociable and usually I like to talk with others. Free days give me a lot of energy and make me whole again. The most beautiful are free days. I wish, there will be a lot of them.No comments:

Post a Comment