Pages - Menu

12/20/2015

#55 SOMEONE LIKE YOU

Včasih nekateri ljudje vstopijo v naša življenja tako nepričakovano. Vstopijo tako usodno, da ti naenkrat pomenijo veliko, morda celo preveč. Prižgejo iskrice v naših najtemnejših delih, kjer je že nekaj časa vse temno in pusto. Ali se to zgodi zaradi vsakdanjega dolgčasa in rutine ali zaradi posebne energije, ki jo nosijo s sabo? Odgovora ne vem. V teh trenutkih se zgodi tisto nekaj, kar imamo vsi radi in si vsi želimo. Vsi si želimo biti ljubljeni, spoštovani in priznani s strani nekoga drugega. Občasno pa se ta sveža občutja (pre)hitro zaključijo. Takrat si želimo, da se to sploh ne bi zgodilo in bi se življenje vrnilo nazaj na stare tirnice. Hkrati pa se naše misli še vedno vračajo nazaj na te lepe trenutke in si te želijo spoznati še enkrat.// Sometimes some people come in our lives so unexpectedly. They come in so fatal, and they suddenely mean a lot to you, maybe even too much. They light sparkles in the darkest parts of us, where everything is some time already dark and deserted. Is this happen beacaus of everyday monotony and rutine or beacuase of some special energy they have? I don't know the answer. But this moment give us something what we all love and wish. We all want to be loved, respected and being confessed by someone else. occasionally those beautiful fresh feelings end (too) soon.  Than we hope that this wouldn't happen and we want our life return back to the old track. But at the same time our thoughts keep return to those beautiful moments and want to meet you again. 2 comments: