Pages - Menu

12/25/2015

#56 MERRY CHRISTMAS

Tu je del leta, ki je najbolj magičen. Med ljudmi vlada neka posebna energija. Zdi se mi, da smo bolj strpni drug do drugega, se imamo bolj radi in si bolj radodarno poklanjamo prijetne občutke. Edino, kar me v tem času resnično žalosti, so polni nakupovalni centri ljudi, ki mrzlično nakupujejo še zadnje malenkosti, za katere mislijo, da jih nujno potrebujejo.  Ali res potrebujemo vse to? Ali ni dovolj že to, da se imamo radi med seboj, da smo si naklonjeni in prijazni drug z drugim? Mar ni dovolj že samo čas, ki ga bomo preživeli z najbližjimi? Božič je čas, ko se lahko povezujemo, je čas za družino in usmeritev vase, v svoj notranji svet. Ves blišč in hitenje nam le kvari možnost umiritve in poglobitve vase. 25. december ima pomembno vlogo tudi v povezavi z našo najbližjo zvezdo, Soncem, saj se le to začne pomikati nazaj proti severu. Starodavne civilizacije so to pojmovale kot ponovno rojstvo Sonca. Ljudje so bili včasih veliko bolj povezani z naravo in so to zagotovo doživljali močneje. Današnji človek je oropan teh doživetij. Pravzaprav smo se jih oropali sami. Če le natančneje prisluhnemo in se nekoliko poglobimo vase, mislim, da lahko ponovno čutimo in živimo z naravo. Lep in miren božič ti želim!// Here is the part of the year, which is the most magical. Among the people exist some special energy. It seems to me that we are more tolerant to each other, we love each other more and more generously give pleasant feelings to others. The only thing it makes me sad are shopping centers  full of people who shop with feverish haste until the last little things, they think that they desperately need. Do we really need all this? Is it not already enough that we love each other, that we are kind to and friendly with each other? Is it not enough just the time that we spend with loved ones? Christmas is a time when we can connect, it's time for our family and our focus on inner world. All the brilliance and haste  only ruin the possibility of slowdown and deepening in ourselves. December 25th  has an important role also in relation to our nearest star, the Sun, because it just starts to move back to north. Ancient civilizations understood that as the rebirth of the Sun. People were much more connected to nature and felt this changes more  powerful. Today's man is deprived of these experiences. In fact, we have robbed ourselves. If we only listen more accurately and slightly deepen in ourselves, I think we can feel and live with nature again. I wish you a beautiful and peaceful Christmas!2 comments: