Pages - Menu

3/18/2015

#13 BLACKBLACK

S črno barvo naj bi izražali strah pred nečim. V črni barvi naj bi se skrivali in bili nekako zavarovani pred zunanjim svetom. Sama povezujem črno barvo tudi s preprostostjo in eleganco hkrati. Vsekakor pa ta barva ni primerna za vsa področja. Sama jo najpogosteje uporabljam pri oblačilih in dodatkih.// It is said that with a black colour you express fear. It is also said that dressed in a black colour we are hiding and at the same time we are somehow protected from the outside world. I personally link the black colour with simplicity and elegance. In any case, the black colour is not appropriate for just anything. I personally use the black colour for dresses and various accessories.    
   

No comments:

Post a Comment