Pages - Menu

3/01/2015

#8 JUST A LITTLE GRATITUDE

Ljudje imamo veliko napak. Mislim, da so se te napake v nas oblikovale skozi čas in niso prisotne že od vsega začetka. Ena izmed napak je zagotovo tudi negativnost in pomanjkanje hvaležnosti. Hvaležni smo lahko za življenje, ki ga imamo. Marsikdo izmed nas bi lahko bil hvaležen. Izogibati se moramo razmišljanja, kaj vse nam manjka in bi radi imeli. Če pomisliš bolje, na ta način pogosto razmišljamo predvsem okrog materialnih dobrin. Hvaležni smo lahko za čudovito naravo, kjer živimo, za dogodke, ki so se nam zgodili v življenju. Verjamem, da so se marsikomu zgodile stvari, za katere bi na prvi pogled z gotovostjo lahko trdili, da smo za to težko hvaležni. Navadno pa kasneje pridemo do spoznanja, da so tudi nekoliko bolj negativni dogodki pravzaprav pozitivno vplivali na naše življenje. Spremenili smo se sami, prišli do kakšnega pomembnega spoznanja ali pa na sploh zaživeli boljše in bolj polno življenje. Zanimivo pa je tudi to, da ko se zaveš hvaležnosti, odrineš stran negativne misli. Vsi bi potrebovali več pozitivnega mišljenja in več hvaležnosti za vsakdanje malenkosti.// People have a lot of mistakes. I believe, that all those mistakes develop in us through time and are not there from the very beginning. One of those is certainly negativity and lack of gratitude. We should have gratitude for the life we have. Many of us should be thankfulness. We should avoid thinking about what we don't have and what we want to have. We often think in that way about material goods. We can be grateful for the beautiful nature that we live in, for the events that have happened in our life. I believe that each of us at some point went through some events that at first sight didn't seem very positive but we should be grateful for them. We often become aware of those negative events later on, discovering that they were actually positive. We have changed ourselves, came to some important cognition or just started to live better and a more fulfilling life. What is interesting is that when you start to be conscious about gratitude, you stop being so negative. We all need to be more positive thinking and more thankfulness for everyday trifles.


No comments:

Post a Comment