Pages - Menu

3/29/2015

#16 TREASURE HUNTING FOR PRINCESSES AND PRINCES

Danes bi rada z vami delila še eno risbo, ki je nastala pred kratkim. Ta je druga v seriji zemljevidov za iskanje zaklada v otroški igralnici. Na prvi so vključena igrala precej očitna. Na tem zemljevidu pa je vse skupaj bolj skrito in mora otrok oziroma skupina otrok bolj razmisliti, kaj predstavlja posamezna enota zemljevida. Kot lahko vidiš, je tematika tega zemljevida bolj v smeri princes in princev. Veselim se že, da bom videla otroke, ki uporabljajo ta zemljevid. Zagotovo se bo v praksi pokazalo, kaj jim je razumljivo in kaj nekoliko manj. Razlike bodo tudi glede na starost in ostale trenutne dejavnike.
Ob pisanju zgornjih vrstic pa sem pomislila tudi na splošno iskanje nečesa, kar ljudje pogosto delamo. Pogosto iščemo nekaj, čeprav ne vemo vedno točno kaj.  Včasih pridemo do iskanega ˝zaklada˝ po lepi in enostavni poti, včasih pa potrebujemo kar nekaj časa, kar nekaj namigov in predvsem volje, da pridemo do njega. Menim, da takšni ˝zakladi˝ niso nikoli v materialni obliki. Pravi ˝zakladi˝ so naša sreča, biti ljubljen in ljubiti, (se) sprejemati, (se) spoštovati, blagostanje (well-being), zdravje, zadovoljstvo in podobno. Upam, da vsak od vas čim bolj uspešno išče takšne zaklade in ne hlepi zgolj po materialni dobrobiti.// Today I would like to share with you one more drawing, which rose not that long ago. This one is the second one in the series of the treasure hunting maps for a game in a children playroom. In the first one the playsets were pretty obvious. On this one everything is somehow more hidden so the child or group of children have to think a little more to figure out what each of the units represents. As you can see, the base theme of that map is something about a princesses and princes. I am looking forward to see children who will actually use this map. Certainly, it will be shown in practice what they understand and where they may have some difficulties. Differences will probably depend on age and other factors.

When I was writing the above lines I thought that we all are often looking for something. Often we are searching for something, but we don't actually know what it is exactly.  Sometimes we find the ˝treasure˝ we have been looking for with a nice and easy way but sometimes we need a lot of time, a lot of hints and above all a lot of will to come to it. I think that such ˝treasures˝ are never in a material form. Real ˝treasures˝ are our happiness, love and being loved, self acceptance and accepting others, self respect and respecting others, well-being, health, satisfaction and alike. I hope that every one  of you is successfully searching for  that kind of treasures and not material goods. No comments:

Post a Comment